Quy trình rút dự toán


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN ĐỨC PHẠM SOFT xin giới thiệu một số nghiệp vụ liên quan đến việc rút dự toán tại KBNN đối với đơn vị Hành chính sự nghiệp

Chia sẻ với mọi người:

1. Rút dự toán bằng tiền mặt

Khi đơn vị muốn rút tiền mặt tại KBNN thì phải làm các chứng từ sau:

a. Giấy rút tiền mặt

b. Bảng kê chứng từ thanh toán

Đối với trường hợp đơn vị rút tạm ứng thì không cần bảng kê chứng từ thanh toán

Các mẫu biểu này hiện tại đang áp dụng theo thông tư 08/2013/TT-BTC

Hạch toán: Sau khi rút được tiền về kế toán hạch toán

Nợ TK 111/Có TK 46121 - Nguồn thường xuyên

Nợ TK 111/Có TK 46122 - Nguồn không thường xuyên

Nợ TK 111/Có TK 462 - Nguồn chương trình dự án

In phiếu thu nhập quỹ

2. Rút dự toán bằng chuyển khoản

Khi đơn vị muốn rút dự toán chuyển khoản (chuyển tiền cho đơn vị khác) tại KBNN thì phải làm các chứng từ sau:

a. Giấy rút dự chuyển khoản

b. Bảng kê chứng từ thanh toán kèm theo

Đối với trường hợp đơn vị chuyển tạm ứng thì không cần bảng kê chứng từ thanh toán

Ngoài ra còn có các hồ sơ khác liên quan

Các mẫu biểu này hiện tại đang áp dụng theo thông tư 08/2013/TT-BTC

Hạch toán: Sau khi chuyển tiền xong thì:

Nợ TK 66121/Có TK 46121 - Nguồn thường xuyên

Nợ TK 66122/Có TK 46122 - Nguồn không thường xuyên

Nợ TK 662/Có TK 462 - Nguồn chương trình dự án

3. Rút dự toán tiền gửi

Khi đơn vị muốn rút dự toán tiền gửi (chuyển từ tài khoản dự toán tại KBNNN sang tài khoản tiền gửi như: chuyển thanh toán tiền lương) thì phải làm các chứng từ sau:

a. Giấy rút dự tiền gửi

b. Bảng kê chứng từ thanh toán kèm theo

Đối với trường hợp đơn vị chuyển tạm ứng thì không cần bảng kê chứng từ thanh toán

Ngoài ra còn có các hồ sơ khác liên quan

Các mẫu biểu này hiện tại đang áp dụng theo thông tư 08/2013/TT-BTC

Hạch toán: Sau khi chuyển tiền xong thì:

Nợ TK 1121/Có TK 46121 - Nguồn thường xuyên

Nợ TK 1121/Có TK 46122 - Nguồn không thường xuyên

Nợ TK 1121/Có TK 462 - Nguồn chương trình dự án

Những nghiệp vụ liên quan đến Phát sinh có TK 461, 462 thì đồng thời ghi có TK 008, 009

Mọi vướng mắc, trao đổi vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CÔNG NGHỆ ĐỨC PHẠM

Địa chỉ:

Số 12/05 đường Đồng Lễ, P. Đông Hải, TP Thanh Hóa

Email:

ndgiang@ducphamsoft.com

Website:

ducphamsoft.com


Cập nhật: 31/01/2015, Đã xem: 2030


Bài viết cũ hơn

  • Quy trình giao dự toán

    TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN ĐỨC PHẠM SOFT xin giới thiệu một số nghiệp vụ liên quan đến nhập thông báo...

  • Quy trình rút dự toán

    TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN ĐỨC PHẠM SOFT xin giới thiệu một số nghiệp vụ liên quan đến việc rút dự to...