Quy trình giao dự toán


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN ĐỨC PHẠM SOFT xin giới thiệu một số nghiệp vụ liên quan đến nhập thông báo dự toán dành cho các đơn vị Hành Chính Sự Nghiệp

Chia sẻ với mọi người:

1. Khi được cơ quan có thẩm quyền giao dự toán đầu năm

Căn cứ vào QĐ giao dự toán. Kế toán phản ánh nghiệp vụ

- Ghi Nợ TK 008, 009

2. Khi được cơ quan có thẩm quyền giao dự toán bổ sung trong năm

Căn cứ vào QĐ giao dự toán. Kế toán phản ánh nghiệp vụ

- Ghi Nợ TK 008, 009

3. Khi được cơ quan có thẩm quyền ra QĐ giảm dự toán

Căn cứ vào QĐ giao dự toán. Kế toán phản ánh nghiệp vụ

- Ghi Nợ TK 008, 009 (Ghi âm số tiền)

4. Khi được cơ quan có thẩm quyền ra QĐ điều chỉnh dự toán (từ nguồn này sang nguồn khác)

Căn cứ vào QĐ. Kế toán phản ánh nghiệp vụ

- Ghi Nợ TK 008, 009 (Ghi âm số tiền) của nguồn giảm

- Ghi Nợ TK 008, 009 (Ghi dương số tiền) của nguồn tăng

Mọi vướng mắc, trao đổi vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CÔNG NGHỆ ĐỨC PHẠM

Địa chỉ:

Số 12/05 đường Đồng Lễ, P. Đông Hải, TP Thanh Hóa

Email:

ndgiang@ducphamsoft.com

Website:

ducphamsoft.com

Cập nhật: 31/01/2015, Đã xem: 1204


Bài viết cũ hơn

  • Quy trình giao dự toán

    TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN ĐỨC PHẠM SOFT xin giới thiệu một số nghiệp vụ liên quan đến nhập thông báo...

  • Quy trình rút dự toán

    TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN ĐỨC PHẠM SOFT xin giới thiệu một số nghiệp vụ liên quan đến việc rút dự to...