Dịch vụ kế toán NS xã, phường

Dịch vụ bảo trì phần mềm kế toán NS xã, phường và kiểm tra báo cáo tài chính tại ĐỨC PHẠM SOFT

Các đơn vị xã, phường đang sử dụng phần mềm kế toán HCSN MISA Bamboo.NET 2012, 2015; KTXA vướng mắc trong quá trình sử dụng, chưa biết kiểm tra báo cáo tài chính, in sổ sách. Sử dụng phần mềm chưa thanh thạo, nghiệp vụ kế toán chưa vững. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐỨC PHẠM sẽ giải quyết mọi vấn đề với d