Dịch vụ kế toán HCSN

Dịch vụ bảo trì phần mềm kế toán HCSN tại Thanh Hoá

Các đơn vị HCSN đang sử dụng phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa.NET 2012, 2014 tại Thanh Hoá vướng mắc trong quá trình sử dụng, chưa biết kiểm tra báo cáo tài chính, in sổ sách. Sử dụng phần mềm chưa thành thạo, nghiệp vụ kế toán chưa vững..

Dịch vụ bảo trì phần mềm kế toán HCSN và kiểm tra báo cáo tài chính tại ĐỨC PHẠM SOFT

Các đơn vị HCSN đang sử dụng phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa.NET 2012, 2014 vướng mắc trong quá trình sử dụng, chưa biết kiểm tra báo cáo tài chính, in sổ sách. Sử dụng phần mềm chưa thanh thạo, nghiệp vụ kế toán chưa vững. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐỨC PHẠM sẽ giải quyết mọi vấn đề chỉ với 1 dịch vụ