Học chứng chỉ kế toán viên


Đối tượng là công chức ngạch kế toán viên và tương đương, hưởng lương ngạch kế toán; công chức giữ ngạch kế toán viên trung cấp và tương đương, kế toán viên cao đẳng và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên kế toán viên theo quy định củ...

Chia sẻ với mọi người:

Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán; Quyết định số 1578/QĐ-BTC ngày 03/7/2013 của Bộ Tài chính phê duyệt chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên; Công ty Công nghệ Đức phạm kết hợp với Trường bồi dưỡng cán bộ Tài chính – Bộ tài chính tổ chức mở các khóa bồi dưỡng ngạch Kế toán viên, Kế toán viên chính năm 2016; cụ thể như sau:

I. BỒI DƯỠNG:

Ngạch kế toán viên (mã số 06.031)

Công chức ngạch kế toán viên và tương đương, hưởng lương ngạch kế toán; công chức giữ ngạch kế toán viên trung cấp và tương đương, kế toán viên cao đẳng và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên kế toán viên theo quy định của pháp luật; các đối tượng khác có nhu cầu.

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG:

1. Mục tiêu chung:

Trang bị những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công vụ, đồng thời tăng cường ý thức phục vụ nhằm nâng cao năng lực của công chức ngạch kế toán viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao; góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Trang bị và cập nhật cho công chức ngạch kế toán viên những kiến thức chung về quản lý hành chính nhà nước.

- Bồi dưỡng và rèn luyện cho học viên thành thạo một số kỹ năng cơ bản để thực thi tốt nhiệm vụ.

- Cải thiện ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ngạch kế toán viên và qua đó nâng cao mức độ hài lòng của mọi cá nhân, tổ chức có liên quan đối với hoạt động của cơ quan nhà nước.

III. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH:

Chương trình được thiết kế bao gồm phần kiến thức lý luận chung về hành chính nhà nước; phần kiến thức quản lý nhà nước theo lĩnh vực tài chính kế toán; những kỹ năng cơ bản của kế toán viên. Trong mỗi phần kiến thức có các chuyên đề phù hợp với đối tượng và tính chất công việc của công chức, viên chức tập sự, kế toán viên.

Học viên học đủ các phần kiến thức và kỹ năng theo quy định của chương trình sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định.

IV. KẾT CẤU CHƯƠNG TRÌNH:

1. Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng:

a. Khối lượng kiến thức:

Nội dung chương trình gồm 16 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo, được chia làm 03 phần chính:

- Phần 1: Kiến thức chung gồm 06 chuyên đề giảng dạy và 01 chuyên đề báo cáo, ôn tập, kiểm tra với tổng thời lượng là 92 tiết

- Phần 2: Kiến thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế toán gồm 03 chuyên đề giảng dạy và 01 chuyên đề báo cáo, ôn tập, kiểm tra với tổng thời lượng là 56 tiết.

- Phần 3: Những kỹ năng cơ bản gồm 07 chuyên đề giảng dạy với tổng thời lượng là 108 tiết

b. Thời gian bồi dưỡng:

Tổng thời gian là8 tuần (40 ngày làm việc) với tổng thời lượng là 320 tiết (8 tuần x 5 ngày/tuần x 8 tiết/ngày), trong đó: 

STT

TÊN CÔNG VIỆC

SỐ TIẾT

1

Lý thuyết

100

2

Thảo luận, giải quyết tình huống

116

3

Chuyên đề báo cáo

16

4

Ôn tập

16

5

Kiểm tra

8

6

Hướng dẫn viết tiểu luận/thu hoạch cuối khóa

4

7

Viết tiểu luận/thu hoạch cuối khóa

40

8

Đi thực tế

16

9

Khai giảng, bế giảng, phát chứng chỉ

4

Tổng cộng

320

Thời gian khai giảng: tháng 12/2016

Chứng chỉ: Cuối khóa học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên (đây là điều kiện bắt buộc để tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức theo quy định tại điều 4 và điều 5 khoản 4 mục b Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ)


CÔNG TY CÔNG NGHỆ ĐỨC PHẠM

Địa chỉ:

Số 12/05 đường Đồng Lễ, P. Đông Hải, TP Thanh Hóa

Email:

ndgiang@ducphamsoft.com

Website:

ducphamsoft.com


Cập nhật: 03/11/2016, Đã xem: 1072


Bài viết cũ hơn