Đào tạo kế toán trưởng DN tại Tuyên Quang


Công ty Công nghệ ĐỨC PHẠM kết hợp với Học viện tài chính thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng DN tại Tuyên Quang

Chia sẻ với mọi người:

Công ty TNHH Công nghệ Đức Phạm kết hợp với Học viện Tài chính – Bộ Tài chính thường xuyên mở khóa đào tào tạo “Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng DN” tại Tuyên Quang

Thời gian khai giảng: hàng tháng

Thời gian học: 01 tháng

Địa điểm: Tại TP Tuyên Quang

 

1.     Căn cứ pháp lý của khóa học:

       Căn cứ vào Luật kế toán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 17/06/2003;

              Căn cứ Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 “Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ kế toán trưởng” của Bộ tài chính

       Mục đích:

       Để giúp các cán bộ đang làm công tác tài chính kế toán trong các doanh nghiệp nâng cao trình độ quản lý tài chính – kế toán, cập nhật các văn bản chế độ mới về kế toán, tài chính.

       Để giúp các cán bộ đang làm công tác tài chính kế toán trong các doanh nghiệp chuẩn hóa điều kiện, tiêu chuẩn chức danh kế toán trưởng

       Đối tượng được bồi dưỡng:

       Là các cán bộ hiện đang làm công tác tài chính kế toán trong doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh có đủ điều kiện sau:

-         Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc kinh tế có ít nhất 02 năm làm công tác thực tế về tài chính, kế toán.

-         Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc kinh tế có ít nhất 03 năm làm công tác thực tế về tài chính, kế toán.

2.      Nội dung bồi dưỡng: (theo quy định tại Điều 10, Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ tài chính). Nội dung các chuyên đề được Học viện tài chính xây dựng và bổ sung, tài liệu biên soạn đã được Bộ tài chính nghiệm thu và phát hành trên toàn quốc dùng để giảng dạy trong các lớp bồi dưỡng kế toán trưởng.

 

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG :

I - PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

+ Chuyên đề 1:

Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp:

24 giờ

+ Chuyên đề 2:

Quản lý tài chính doanh nghiệp:

20 giờ

+ Chuyên đề 3:

Pháp luật về thuế:

24 giờ

+ Chuyên đề 4:

Thẩm định dự án đầu tư:

12 giờ

+ Chuyên đề 5:

Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và Tổ chức tài chính:

16 giờ

+ Ôn tập và thi Phần I:

08 giờ

 

Cộng Phần I:

104 giờ

II - PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:

+ Chuyên đề 6:  

Pháp luật về kế toán:

16 giờ

+ Chuyên đề 7:

Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp:

16 giờ

+ Chuyên đề 8:

Kế toán tài chính doanh nghiệp (kể cả kế toán đặc thù):

40 giờ

+ Chuyên đề 9:

Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp:

36 giờ

+ Chuyên đề 10:

Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp:

40 giờ

+ Chuyên đề 11:

Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

28  giờ

+ Ôn tập và thi Phần II:

08 giờ

 

Cộng Phần II:

184 giờ

 

Tổng cộng:

288 giờ

3.      Giảng viên: Là các giáo viên có thâm niên công tác, có học vị tiến sỹ, thạc sỹ, đồng thời là những người trực tiếp biên soạn tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng của Học viện Tài chính – Bộ tài chính

4.      Nghĩa vụ của học viên: Phải theo học đầy đủ các chuyên đề, kết thúc mỗi học phần đều có bài kiểm tra để đánh giá chất lượng học viên và điểm kiểm tra phải đạt từ 5 điểm trở lên.

5.     Quyền lợi của học viên: Kết thúc khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng những học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng do học viện Tài chính – Bộ tài chính phát hành và quản lý thống nhất trong phạm vi toàn quốc. Chứng chỉ này là căn cứ để bổ nhiệm kế toán trưởng

6.      Kinh phí đào tạo KTT : Học viên vui lòng liên hệ

7.     Chứng chỉ cuối khóa: Kết thúc khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng do Giám đốc Học viện Tài chính – Bộ tài chính cấp. Đây là yêu cầu bắt buộc để bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng và có phạm vi trên toàn quốc kể từ ngày cấp.

Ban tổ chức lớp học rất mong Ông (Bà) kế toán tạo điều kiện tham gia khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng.

Trân trọng cảm ơn!

Chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CÔNG NGHỆ ĐỨC PHẠM

Địa chỉ:

Số 12/05 đường Đồng Lễ, P. Đông Hải, TP Thanh Hóa

Email:

ndgiang@ducphamsoft.com

Website:

ducphamsoft.com


Cập nhật: 19/09/2015, Đã xem: 1694


Bài viết cũ hơn