• Dịch vụ quyết toán báo cáo tài chính đơn vị HCSN

  Dịch vụ quyết toán báo cáo tài chính đơn vị HCSN

  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐỨC PHẠM đã làm dịch vụ cho nhiều đơn vị HCSN trên cả nước thông qua hình thức: Thực tế tại đơn vị và qua mạng internet. Đặc biệt là qua mạng internet vì giảm được chi phí và th...
 • Dịch vụ hỗ trợ quyết toán phần mềm kế toán HCSN tại Hà Nội

  Dịch vụ hỗ trợ quyết toán phần mềm kế toán HCSN tại Hà Nội

  Đội ngũ cán bộ của Công ty đã đào tạo, chuyển giao phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa.NET 2009, 2012, 2014 cho rất nhiều khách hàng.
 • Chứng chỉ kế toán viên học ở đâu

  Chứng chỉ kế toán viên học ở đâu

  Đối tượng là công chức ngạch kế toán viên và tương đương, hưởng lương ngạch kế toán; công chức giữ ngạch kế toán viên trung cấp và tương đương, kế toán viên cao đẳng và tương đương chuẩn bị thi nâng n...
 • Bồi dưỡng ngạch kế toán viên

  Bồi dưỡng ngạch kế toán viên

  Công ty Công Nghệ Đức Phạm-đơn vị tổ chức khóa học bồi dưỡng, cấp chứng chỉ kế toán viên, kế toán viên chính
 • Học chứng chỉ kế toán viên

  Học chứng chỉ kế toán viên

  Đối tượng là công chức ngạch kế toán viên và tương đương, hưởng lương ngạch kế toán; công chức giữ ngạch kế toán viên trung cấp và tương đương, kế toán viên cao đẳng và tương đương chuẩn bị thi nâng n...
 • Học chứng chỉ kế toán viên chính

  Học chứng chỉ kế toán viên chính

  Đối tượng là công chức giữ ngạch kế toán viên chính và tương đương; công chức giữ ngạch kế toán viên và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên kế toán viên chính theo quy định của pháp luật; các đối ...
 • Học kế toán HCSN tại Cà Mau

  Học kế toán HCSN tại Cà Mau

  TRUNG TÂM KẾ TOÁN ĐỨC PHẠM SOFT mở lớp KẾ TOÁN HCSN ONLINE dành cho học viên tại Cà Mau muốn tham gia để thi tuyển kế toán, làm công việc thực tế của đơn vị...
 • Học kế toán HCSN tại Bình Thuận

  Học kế toán HCSN tại Bình Thuận

  TRUNG TÂM KẾ TOÁN ĐỨC PHẠM SOFT mở lớp KẾ TOÁN HCSN ONLINE dành cho học viên tại Bình Thuận muốn tham gia để thi tuyển kế toán, làm công việc thực tế của đơn vị...
 • Học kế toán HCSN tại Bình Phước

  Học kế toán HCSN tại Bình Phước

  TRUNG TÂM KẾ TOÁN ĐỨC PHẠM SOFT mở lớp KẾ TOÁN HCSN ONLINE dành cho học viên tại Bình Phước muốn tham gia để thi tuyển kế toán, phục vụ công việc của đơn vị...
 • Dịch vụ quyết toán báo cáo tài chính đơn vị HCSN

  Dịch vụ quyết toán báo cáo tài chính đơn vị HCSN

  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐỨC PHẠM đã làm dịch vụ cho nhiều đơn vị HCSN trên cả nước thông qua hình thức: Thực tế tại đơn vị và qua mạng internet. Đặc biệt là qua mạng internet vì giảm được chi phí và th...
 • Dịch vụ hỗ trợ quyết toán phần mềm kế toán HCSN tại Hà Nội

  Dịch vụ hỗ trợ quyết toán phần mềm kế toán HCSN tại Hà Nội

  Đội ngũ cán bộ của Công ty đã đào tạo, chuyển giao phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa.NET 2009, 2012, 2014 cho rất nhiều khách hàng.
 • Chứng chỉ kế toán viên học ở đâu

  Chứng chỉ kế toán viên học ở đâu

  Đối tượng là công chức ngạch kế toán viên và tương đương, hưởng lương ngạch kế toán; công chức giữ ngạch kế toán viên trung cấp và tương đương, kế toán viên cao đẳng và tương đương chuẩn bị thi nâng n...
 • Bồi dưỡng ngạch kế toán viên

  Bồi dưỡng ngạch kế toán viên

  Công ty Công Nghệ Đức Phạm-đơn vị tổ chức khóa học bồi dưỡng, cấp chứng chỉ kế toán viên, kế toán viên chính
 • Học chứng chỉ kế toán viên

  Học chứng chỉ kế toán viên

  Đối tượng là công chức ngạch kế toán viên và tương đương, hưởng lương ngạch kế toán; công chức giữ ngạch kế toán viên trung cấp và tương đương, kế toán viên cao đẳng và tương đương chuẩn bị thi nâng n...
 • Học chứng chỉ kế toán viên chính

  Học chứng chỉ kế toán viên chính

  Đối tượng là công chức giữ ngạch kế toán viên chính và tương đương; công chức giữ ngạch kế toán viên và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên kế toán viên chính theo quy định của pháp luật; các đối ...
 • Học kế toán HCSN tại Cà Mau

  Học kế toán HCSN tại Cà Mau

  TRUNG TÂM KẾ TOÁN ĐỨC PHẠM SOFT mở lớp KẾ TOÁN HCSN ONLINE dành cho học viên tại Cà Mau muốn tham gia để thi tuyển kế toán, làm công việc thực tế của đơn vị...
 • Học kế toán HCSN tại Bình Thuận

  Học kế toán HCSN tại Bình Thuận

  TRUNG TÂM KẾ TOÁN ĐỨC PHẠM SOFT mở lớp KẾ TOÁN HCSN ONLINE dành cho học viên tại Bình Thuận muốn tham gia để thi tuyển kế toán, làm công việc thực tế của đơn vị...
 • Học kế toán HCSN tại Bình Phước

  Học kế toán HCSN tại Bình Phước

  TRUNG TÂM KẾ TOÁN ĐỨC PHẠM SOFT mở lớp KẾ TOÁN HCSN ONLINE dành cho học viên tại Bình Phước muốn tham gia để thi tuyển kế toán, phục vụ công việc của đơn vị...

Đào tạo chứng chỉ kế toán

Chứng chỉ kế toán viên học ở đâu

Chứng chỉ kế toán viên học ở đâu

Đối tượng là công chức ngạch kế toán viên và tương đương, hưởng lương ngạch kế toán; công chức giữ ngạch kế toán viên trung cấp và tương đương, kế toán viên cao đẳng và tương đương chuẩn bị thi nâng n...
Bồi dưỡng ngạch kế toán viên

Bồi dưỡng ngạch kế toán viên

Công ty Công Nghệ Đức Phạm-đơn vị tổ chức khóa học bồi dưỡng, cấp chứng chỉ kế toán viên, kế toán viên chính
Học chứng chỉ kế toán viên

Học chứng chỉ kế toán viên

Đối tượng là công chức ngạch kế toán viên và tương đương, hưởng lương ngạch kế toán; công chức giữ ngạch kế toán viên trung cấp và tương đương, kế toán viên cao đẳng và tương đương chuẩn bị thi nâng n...
Học chứng chỉ kế toán viên chính

Học chứng chỉ kế toán viên chính

Đối tượng là công chức giữ ngạch kế toán viên chính và tương đương; công chức giữ ngạch kế toán viên và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên kế toán viên chính theo quy định của pháp luật; các đối ...
Nội dung đào tạo chứng chỉ kế toán trưởng HCSN

Nội dung đào tạo chứng chỉ kế toán trưởng HCSN

Nội dung đào tạo chứng chỉ kế toán trưởng HCSN

Chứng chỉ kế toán viên

Chứng chỉ kế toán viên học ở đâu

Chứng chỉ kế toán viên học ở đâu

Đối tượng là công chức ngạch kế toán viên và tương đương, hưởng lương ngạch kế toán; công chức giữ ngạch kế toán viên trung cấp và tương đương, kế toán viên cao đẳng và tương đương chuẩn bị thi nâng n...
Bồi dưỡng ngạch kế toán viên

Bồi dưỡng ngạch kế toán viên

Công ty Công Nghệ Đức Phạm-đơn vị tổ chức khóa học bồi dưỡng, cấp chứng chỉ kế toán viên, kế toán viên chính
Học chứng chỉ kế toán viên

Học chứng chỉ kế toán viên

Đối tượng là công chức ngạch kế toán viên và tương đương, hưởng lương ngạch kế toán; công chức giữ ngạch kế toán viên trung cấp và tương đương, kế toán viên cao đẳng và tương đương chuẩn bị thi nâng n...
Học chứng chỉ kế toán viên chính

Học chứng chỉ kế toán viên chính

Đối tượng là công chức giữ ngạch kế toán viên chính và tương đương; công chức giữ ngạch kế toán viên và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên kế toán viên chính theo quy định của pháp luật; các đối ...

Chứng chỉ kế toán HCSN

Nội dung đào tạo chứng chỉ kế toán trưởng HCSN

Nội dung đào tạo chứng chỉ kế toán trưởng HCSN

Nội dung đào tạo chứng chỉ kế toán trưởng HCSN
Học chứng chỉ kế toán trưởng tại Yên Bái

Học chứng chỉ kế toán trưởng tại Yên Bái

Công ty Công nghệ ĐỨC PHẠM kết hợp với Học viện Tài chính thường xuyên mở khoá học “Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng HCSN” tại tỉnh Yên Bái
Học kế toán trưởng HCSN tại Yên Bái

Học kế toán trưởng HCSN tại Yên Bái

Công ty Công nghệ ĐỨC PHẠM kết hợp với Học viện Tài chính thường xuyên mở khoá học “Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng HCSN” tại tỉnh Yên Bái
Học chứng chỉ kế toán trưởng tại Vĩnh Phúc

Học chứng chỉ kế toán trưởng tại Vĩnh Phúc

Công ty Công nghệ ĐỨC PHẠM kết hợp với Học viện Tài chính thường xuyên mở khoá học “Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng HCSN” tại tỉnh Vĩnh Phúc
Học kế toán trưởng HCSN tại Vĩnh Phúc

Học kế toán trưởng HCSN tại Vĩnh Phúc

Công ty Công nghệ ĐỨC PHẠM kết hợp với Học viện Tài chính thường xuyên mở khoá học “Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng HCSN” tại tỉnh Vĩnh Phúc

Chứng chỉ kế toán DN

Đào tạo kế toán trưởng DN tại Yên Bái

Đào tạo kế toán trưởng DN tại Yên Bái

Công ty Công nghệ ĐỨC PHẠM kết hợp với Học viện tài chính thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng DN tại Yên Bái
Học chứng chỉ kế toán trưởng DN tại Yên Bái

Học chứng chỉ kế toán trưởng DN tại Yên Bái

Công ty Công nghệ ĐỨC PHẠM kết hợp với Học viện tài chính thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng DN tại TP Yên Bái
Đào tạo kế toán trưởng DN tại Vĩnh Phúc

Đào tạo kế toán trưởng DN tại Vĩnh Phúc

Công ty Công nghệ ĐỨC PHẠM kết hợp với Học viện tài chính thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng DN tại Vĩnh Phúc
Học chứng chỉ kế toán trưởng DN tại Vĩnh Phúc

Học chứng chỉ kế toán trưởng DN tại Vĩnh Phúc

Công ty Công nghệ ĐỨC PHẠM kết hợp với Học viện tài chính thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng DN tại Vĩnh Phúc
Đào tạo kế toán trưởng DN tại Tuyên Quang

Đào tạo kế toán trưởng DN tại Tuyên Quang

Công ty Công nghệ ĐỨC PHẠM kết hợp với Học viện tài chính thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng DN tại Tuyên Quang

Đào tạo kế toán HCSN

Học kế toán HCSN tại Cà Mau

Học kế toán HCSN tại Cà Mau

TRUNG TÂM KẾ TOÁN ĐỨC PHẠM SOFT mở lớp KẾ TOÁN HCSN ONLINE dành cho học viên tại Cà Mau muốn tham gia để thi tuyển kế toán, làm công việc thực tế của đơn vị...
Học kế toán HCSN tại Bình Thuận

Học kế toán HCSN tại Bình Thuận

TRUNG TÂM KẾ TOÁN ĐỨC PHẠM SOFT mở lớp KẾ TOÁN HCSN ONLINE dành cho học viên tại Bình Thuận muốn tham gia để thi tuyển kế toán, làm công việc thực tế của đơn vị...
Học kế toán HCSN tại Bình Phước

Học kế toán HCSN tại Bình Phước

TRUNG TÂM KẾ TOÁN ĐỨC PHẠM SOFT mở lớp KẾ TOÁN HCSN ONLINE dành cho học viên tại Bình Phước muốn tham gia để thi tuyển kế toán, phục vụ công việc của đơn vị...
Học kế toán HCSN tại Bình Dương

Học kế toán HCSN tại Bình Dương

TRUNG TÂM KẾ TOÁN ĐỨC PHẠM SOFT mở lớp KẾ TOÁN HCSN ONLINE dành cho học viên tại Bình Dương muốn tham gia để thi tuyển kế toán, phục vụ công việc của đơn vị...
Học kế toán HCSN tại Bình Định

Học kế toán HCSN tại Bình Định

TRUNG TÂM KẾ TOÁN ĐỨC PHẠM SOFT mở lớp KẾ TOÁN HCSN ONLINE dành cho học viên tại Bình Định muốn tham gia để thi tuyển kế toán, phục vụ công việc của đơn vị...

Đào tạo kế toán NS xã, phường

Khóa học Kế toán Tổng hợp dành cho kế toán NS xã, phường trên phần mềm MISA

Khóa học Kế toán Tổng hợp dành cho kế toán NS xã, phường trên phần mềm MISA

Khóa học Kế toán Tổng hợp dành kế toán NS xã, phường trên phần mềm MISA duy nhất tại TRUNG TÂM KẾ TOÁN ĐỨC PHẠM SOFT ở Thanh Hóa

Dịch vụ kế toán HCSN

Dịch vụ quyết toán báo cáo tài chính đơn vị HCSN

Dịch vụ quyết toán báo cáo tài chính đơn vị HCSN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐỨC PHẠM đã làm dịch vụ cho nhiều đơn vị HCSN trên cả nước thông qua hình thức: Thực tế tại đơn vị và qua mạng internet. Đặc biệt là qua mạng internet vì giảm được chi phí và th...
Dịch vụ hỗ trợ quyết toán phần mềm kế toán HCSN tại Hà Nội

Dịch vụ hỗ trợ quyết toán phần mềm kế toán HCSN tại Hà Nội

Đội ngũ cán bộ của Công ty đã đào tạo, chuyển giao phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa.NET 2009, 2012, 2014 cho rất nhiều khách hàng.
Dịch vụ bảo trì phần mềm kế toán HCSN tại Bạc Liêu

Dịch vụ bảo trì phần mềm kế toán HCSN tại Bạc Liêu

Các đơn vị HCSN đang dùng phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa.NET 2012, 2014 tại Bạc Liêu vướng mắc trong quá trình sử dụng, chưa biết kiểm tra báo cáo tài chính, in sổ sách. Sử dụng phần mềm chưa thành...
Dịch vụ bảo trì phần mềm kế toán HCSN tại Bắc Kạn

Dịch vụ bảo trì phần mềm kế toán HCSN tại Bắc Kạn

Các đơn vị HCSN đang dùng phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa.NET 2012, 2014 tại Bắc Kạn vướng mắc trong quá trình sử dụng, chưa biết kiểm tra báo cáo tài chính, in sổ sách. Sử dụng phần mềm chưa thành ...
Dịch vụ bảo trì phần mềm kế toán HCSN tại Bắc Giang

Dịch vụ bảo trì phần mềm kế toán HCSN tại Bắc Giang

Các đơn vị HCSN đang dùng phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa.NET 2012, 2014 tại Bắc Giang vướng mắc trong quá trình sử dụng, chưa biết kiểm tra báo cáo tài chính, in sổ sách. Sử dụng phần mềm chưa thàn...

Dịch vụ kế toán NS xã, phường

Dịch vụ bảo trì phần mềm kế toán NS xã, phường và kiểm tra báo cáo tài chính tại ĐỨC PHẠM SOFT

Dịch vụ bảo trì phần mềm kế toán NS xã, phường và kiểm tra báo cáo tài chính tại ĐỨC PHẠM SOFT

Các đơn vị xã, phường đang sử dụng phần mềm kế toán HCSN MISA Bamboo.NET 2012, 2015; KTXA vướng mắc trong quá trình sử dụng, chưa biết kiểm tra báo cáo tài chính, in sổ sách. Sử dụng phần mềm chưa tha...