Phân biệt Công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành viên


Tôi muốn thành lập một công ty TNHH nhưng lại không muốn hùn vốn với ai vì sợ rắc rối về sau. Tôi nghe nói có loại hình công ty TNHH một thành viên. Xin hỏi công ty TNHH một thành viên có gì khác với công ty TNHH hai thành viên trở lên ha...

Chia sẻ với mọi người:

Theo quy định Luật doanh nghiệp năm 2005 thì: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Còn  đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên thì  thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi; Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;

Về  cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên là cá nhân thì có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Chủ sở hữu công ty đồng thời là chủ tịch công ty. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

Chủ  sở hữu công ty phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty. Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với các chi tiêu trên cương vị là Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Còn Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ mười một thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn mười một thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty.

    Hội  đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội  đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

Về  vốn điều lệ thì công ty TNHH một thành viên không được giảm vốn điều lệ, nếu muốn tăng vốn điều lệ thì chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác.

    Còn  Công ty TNHH hai thành viên trở lên thì có quyền giảm vốn điều lệ hoặc tăng vốn điều lệ bằng cách tăng vốn góp của thành viên; Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty; Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Trên  đây là một số điểm khác biệt nổi bật nhất mà bạn Hùng Nhân có thể tham khảo khi tiến hành thành lập công ty TNHH một thành viên do mình làm chủ. Tuy nhiên mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có những ưu điểm và nhược điểm riêng của nó, những khó khăn và thuận lợi khi thành lập và phát triển công ty. Và để một công ty có thể vận hành một cách tốt đẹp, suôn sẽ và ngày càng đi lên thì còn phụ thuộc và rất nhiều yếu tố chứ không phải chỉ mỗi loại hình thành lập doanh nghiệp.

Để có thể hiểu rõ thêm những thông tin chi tiết về hai loại hình doanh nghiệp mà mình đang thắc mắc các bạn tham khảo các quy định pháp luật từ Điều 38 đến Điều 73 Luật doanh nghiệp năm 2005.

(Chuyên mục Gõ cửa luật sư - Chương trình Sài Gòn buổi chiều - Đài tiếng nói nhân dân TP. HCM.)

 
Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Luật sư Thúy Hường

 
 

 

Cập nhật: 07/10/2015, Đã xem: 7288


Bài viết cũ hơn