Kế toán cách xử lý hợp đồng nhân công.


Công ty mình ký 1 hợp đồng nhân công lắp đặt cho công ty A. Bên A yêu cầu bên mình xuất HĐ. Giá trị HĐ là 400 triệu. Bên mình thuê nhân công ngoài chỉ ký HĐ thuê khoán, chứ không xuất HĐ cho bên mình, vậy nên mình không có HĐ đầu vào mà l...

Chia sẻ với mọi người:

Mô tả nghiệp vụ: Công ty mình ký 1 hợp đồng nhân công lắp đặt cho công ty A. Bên A yêu cầu bên mình xuất HĐ. Giá trị HĐ là 400 triệu. Bên mình thuê nhân công ngoài chỉ ký HĐ thuê khoán, chứ không xuất HĐ cho bên mình, vậy nên mình không có HĐ đầu vào mà lại phải xuất đầu ra cho bên A là 40 triệu. Vậy mình phải cần những chi phí gì để hợp lý cho doanh thu trong HĐ này? 

Tham khảo:

Công ty bạn chỉ cung cấp nhân công lắp đặt vật tư do chủ đầu tư cung cấp → quy ước việc tính giá thành theo phương pháp ước lượng các yếu tố cấu thành giá thành sản phẩm: trong đó yếu tố nhân công chiếm vai trò chủ đạo và sản xuất chung.

-         Lương nhân công trực tiếp = 80%

-         Sản xuất chung = 20%

-         Lợi nhuận định mức hoạt động = 15%

Ví dụ: doanh thu 100.000.000 dịch vụ sữa chữa, lắp đặt.

Lợi nhận mục tiêu: 100.000.000x15% = 15.000.000

Chi phí cần phân bổ tính giá thành: 100.000.000 – 15.000.000 = 85.000.000

Lợi nhận mục tiêu 15.000.000 sẽ được cân đối bằng các yếu tố chi phí quản lý doanh nghiệp: khấu hao công cụ, lương nhân viên văn phòng, dịch vụ mua ngoài: điện, internet….

Hạch toán chi phí:

Nợ TK 622,627

Có TK 334

Hạch toán chi trả:

Nợ TK 334

Có TK 111, 112

→ Hàng kỳ kết chuyển chi phí dỡ dang để tính giá thành dịch vụ:

Nợ TK 154

Có TK 622, 627

Nếu công trình chưa kết thúc kéo dài nhiều tháng, năm thì cứ treo trên 154 cho đến khi hoàn thành: khi nghiệm thu hoàn thành + xác nhận khối lượng + quyết toán khối lượng là dựa vào khối lượng thực tế đã thi công và thanh thoán + xuất hóa đơn theo giá trị thực tế này:

Nợ TK 111, 112, 131

Có TK 511, 33311

Giá vốn : Nợ TK 632/ có TK 154

Để là chi phí hợp lý được trừ và xuất toán khi tính thuế TNDN bạn phải có đầy đủ các thủ tục sau:

-         Hợp đồng lao động + CMTND photo kẹp vào.

-         Bảng chấm công hàng tháng.

-         Bảng lương đi kèm bảng chấm công tháng đó.

-         Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu doanh nghiệp thanh toán bằng tiền gửi.

-         Tất cả có ký tá đầy đủ.

-         Đăng ký mã số thuế cho công nhân để cuối năm làm quyết tóan thuế TNCN.

Thiếu một trong các cái trên cơ quan thuế sẽ loại trừ ra vì cho rằng bạn đang đưa chi phí khống vào, và bị xuất toán khi quyết toán thuế TNDN.

Hàng tháng: Phiếu chi tiền lương or bảng kê tiền lương chuyển khoản cho nhân viên, chứng từ ngân hàng + Bảng lương + Bảng chấm công + Tạm ứng, thưởng, tăng ca thêm giờ (nếu có)… → gói lại một cục.

Chú ý:

Nếu ký hợp đồng dưới 3 tháng dính vào vòng luẩn quẩn của thuế TNCN để tránh chỉ có các lập bảng kê 23 để tạm không khấu trừ 10% của họ. Nhưng ký > 3 tháng lại rơi vào ma trận của BHXH.

Căn cứ Tiết khoản i, Điểm 1, Điều 25, Chương IV Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 01/7/2013 quy định: “Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân”.

 

CÔNG TY CÔNG NGHỆ ĐỨC PHẠM

Địa chỉ:

Lô 47, Ngõ 01, đường Trần Thủ Độ, P. Đông Hải, TP Thanh Hóa

Văn phòng:

Số 16 Trường Thi, P. Trường Thi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: 

0373 913 138

Di động:

Mr. Giang: 0984 008 138

 

Mr. Ninh: 0977 333 183 – 0912 032 138

 

Ms. Chất: 0983 708 920 – 0936 282 138

Email:

ndgiang@ducphamsoft.com

Website:

ducphamsoft.com

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

1

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TRỌN GÓI

2

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

3

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

4

ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

5

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN HCSN

6

ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG HCSN

7

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN NS XÃ, PHƯỜNG

8

CHUYỂN GIAO PHẦN MỀM KẾ TOÁN

9

BẢO TRÌ PHẦN MỀM KẾ TOÁN

10

DỊCH VỤ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

11

DỊCH VỤ KẾ TOÁN HCNS

12

DỊCH VỤ KẾ TOÁN NS XÃ , PHƯỜNG

 

Cập nhật: 05/08/2015, Đã xem: 6295


Bài viết cũ hơn