Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu số C1- 02/NS


Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu số C1- 02/NS ban hành kèm theo Thông tư số số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài Chính. (Đây là mẫu giấy nộp tiền mới nhất hiện hành).

Chia sẻ với mọi người:


GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

     Mẫu số : C1-02/NS

(ban hành kèm theo Thông tư số

119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014

của Bộ Tài Chính)

Mã hiệu: ..................

Tiền mặt [  ]  chuyển khoản [  ]

 

Người nộp thuế: …………………… Mã số thuế: ……………………

Địa chỉ……………......Huyện: ....................Tỉnh, TP:  ............ .........

Người nộp thay:  ..................Mã số thuế: .......................

Địa chỉ: ……………..Huyện:...............................Tỉnh, TP: ...................

Đề nghị NH (KBNN): .................trích TK số: .........................

(hoặc) thu tiền mặt để:............................

Nộp vào NSNN [  ]       TK tạm thu(1) [  ]      TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2) [  ]

Tại KBNN : ……………..tỉnh, TP: …………………………….

Mở tại NHTM ủy nhiệm thu :……………………………….

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3):

  Kiểm toán NN  [  ]                     Thanh tra TC [  ]   

 Thanh tra CP  [  ]                       CQ có thẩm quyền khác [  ]

Tên cơ quan quản lý thu:  …………………

Tờ khai HQ số(1): .................  ngày: ………Loại hình XNK(1):……………

Phần dành cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNN

Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền

STT

Nội dung các khoản nộp NS (4)

Số tiền

Mã NDKT

Mã chương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:  ..............................................
 

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:
 
                Mã CQ thu: ....................   Nợ TK:  ...................
               Mã ĐBHC:...................      Có TK: ...................
               Mã nguồn NSNN: ...................

 
 

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN   

NGÂN HÀNG (KBNN) 

 Ngày… tháng… năm…

Ngày……tháng…năm…

Người nộp tiền 

Kế toán trưởng (5) 

Thủ trưởng đơn vị(5)

Kế toán

Kế toán trưởng

 __________________________________________________

CÔNG TY CÔNG NGHỆ ĐỨC PHẠM

Địa chỉ:

Lô 47, Ngõ 01, đường Trần Thủ Độ, P. Đông Hải, TP Thanh Hóa

Văn phòng:

Số 16 Trường Thi, P. Trường Thi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: 

0373 913 138

Di động:

Mr. Giang: 0984 008 138

 

Mr. Ninh: 0977 333 183 – 0912 032 138

 

Ms. Chất: 0983 708 920 – 0936 282 138

Email:

ndgiang@ducphamsoft.com

Website:

ducphamsoft.com

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

1

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TRỌN GÓI

2

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

3

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

4

ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

5

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN HCSN

6

ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG HCSN

7

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN NS XÃ, PHƯỜNG

8

CHUYỂN GIAO PHẦN MỀM KẾ TOÁN

9

BẢO TRÌ PHẦN MỀM KẾ TOÁN

10

DỊCH VỤ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

11

DỊCH VỤ KẾ TOÁN HCNS

12

DỊCH VỤ KẾ TOÁN NS XÃ , PHƯỜNG

Cập nhật: 04/06/2015, Đã xem: 7121


Bài viết cũ hơn