Thủ tục thuế, bảo hiểm, tiền lương...

Tỷ lệ đóng BHTN năm 2015

Tỷ lệ trích BHTN theo lương và cơ quan năm 2015 mới nhất

Tỷ lệ đóng BHYT năm 2015

Tỷ lệ trích theo lương và cơ quan đóng BHYT năm 2015

Mức lương tối thiểu vùng năm 2015

Kể từ ngày 1/1/2015 Mức lương tối thiểu vùng năm 2015 áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức có hợp đồng lao động đã được thay đổi theo Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ

Tỷ lệ đóng BHXH 2015

Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2015 gồm: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ mới nhất

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu số C1- 02/NS

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu số C1- 02/NS ban hành kèm theo Thông tư số số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài Chính. (Đây là mẫu giấy nộp tiền mới nhất hiện hành).

Mẫu tờ khai thuế môn bài Mẫu số 01/MBAI

Tờ khai Thuế Môn bài theo mẫu số 01/MBAI (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC).

Hướng dẫn cách khai thuế môn bài

Mẫu tờ khai thuế môn bài theo Thông tư 156/2013/TT-BTC và giấy nộp tiền vào NSNN theo Thông tư 119/2014/TT-BTC

Các bậc thuế môn bài mới nhất năm 2015

Các bậc thuế môn bài năm 2015 mới nhất theo Thông tư số 42/2003/TT-BTC của Bộ tài chính: Quy định về mức thuế môn bài cho hộ kinh doanh cá thể và đối với Doanh nghiệp.