CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN


Chuyển nhượng cổ phần là việc làm thay đổi số cổ phần đang nắm giữ (cho, biếu tặng,thừa kế, mua bán...)

Chia sẻ với mọi người:

Trong quá trình hoạt động việc chuyển nhượng cổ phần sang cho cổ đông khác là hoàn toàn bình thường và thường xuyên phát sinh tại các công ty cổ phần.

 1. Điều kiện chuyển nhượng cổ phần:
 • Đối với cổ phần phổ thông:

Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập của công ty có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác trong công ty và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty. Các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ sau thời hạn 3 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  Các hạn chế của quy định này không áp dụng đối với cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và cổ phần mà cổ đông sáng lập chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập của công ty.

 • Đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết:

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác. Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Sau thời hạn 3 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông và được tự do chuyển nhượng như cổ phần phổ thông trước đó.

 1. Hình Thức chuyển nhượng cổ phần

Việc tiến hành chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông có thể tiến hành bằng hình thức trực tiếp hoặc hình thức gián tiếp.

 • Chuyển nhượng trực tiếp: Việc chuyển nhượng trực tiếp thông thường được thực hiện bằng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, có chữ ký của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng, thủ tục hồ sơ được tiến hành theo yêu cầu của pháp luật.
 • Chuyển nhượng gián tiếp: Chuyển nhượng gián tiếp là việc chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
 1. Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần
 • Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông
 • Quyết định của chủ tịch HĐQT
 • CMND công chứng của cổ đông nhận cổ phần

 

Chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CÔNG NGHỆ ĐỨC PHẠM

Địa chỉ:

Lô 47, Ngõ 01, đường Trần Thủ Độ, P. Đông Hải, TP Thanh Hóa

Văn phòng:

Số 16 Trường Thi, P. Trường Thi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: 

0373 913 138

Di động:

Mr. Giang: 0984 008 138

 

Ms. Chất: 0983 708 920 - 0936 282 138

Email:

ndgiang@ducphamsoft.com

Website:

ducphamsoft.com


Cập nhật: 04/06/2017, Đã xem: 729


Bài viết cũ hơn