Đào tạo chứng chỉ kế toán

Chứng chỉ kế toán viên học ở đâu

Chứng chỉ kế toán viên học ở đâu

Đối tượng là công chức ngạch kế toán viên và tương đương, hưởng lương ngạch kế toán; công chức giữ ngạch kế toán viên trung cấp và tương đương, kế toán viên cao đẳng và tương đương chuẩn bị thi nâng n...
Đào tại chứng chỉ kế toán viên tại Lạng Sơn

Đào tại chứng chỉ kế toán viên tại Lạng Sơn

Đối tượng là công chức ngạch kế toán viên và tương đương, hưởng lương ngạch kế toán; công chức giữ ngạch kế toán viên trung cấp và tương đương, kế toán viên cao đẳng và tương đương chuẩn bị thi nâng n...
Chứng chỉ kế toán viên chính tại Sơn La

Chứng chỉ kế toán viên chính tại Sơn La

Công ty Công Nghệ Đức Phạm-đơn vị tổ chức khóa học bồi dưỡng, cấp chứng chỉ kế toán viên, kế toán viên chính
Bỗi dưỡng ngạch kế toán viên

Bỗi dưỡng ngạch kế toán viên

Công ty Công Nghệ Đức Phạm-đơn vị tổ chức khóa học bồi dưỡng, cấp chứng chỉ kế toán viên, kế toán viên chính
Đào tại chứng chỉ kế toán viên tại Sơn La

Đào tại chứng chỉ kế toán viên tại Sơn La

Đối tượng là công chức ngạch kế toán viên và tương đương, hưởng lương ngạch kế toán; công chức giữ ngạch kế toán viên trung cấp và tương đương, kế toán viên cao đẳng và tương đương chuẩn bị thi nâng n...

Trao đổi nghiệp vụ

Phân biệt Công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành viên

Phân biệt Công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành viên

Tôi muốn thành lập một công ty TNHH nhưng lại không muốn hùn vốn với ai vì sợ rắc rối về sau. Tôi nghe nói có loại hình công ty TNHH một thành viên. Xin hỏi công ty TNHH một thành viên có gì khác với ...
Các phương pháp xác định trị giá hàng tồn kho theo thông tư 200.

Các phương pháp xác định trị giá hàng tồn kho theo thông tư 200.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp, thay thế cho Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 244/2009/TT-BTC. Một trong số các điểm mới nổi bật ...
Phương thức thanh toán bù trừ công nợ

Phương thức thanh toán bù trừ công nợ

Bù trừ công nợ có nghĩa giữa hai đơn vị giao dịch mua bán với nhau và cung cấp hàng hóa lẫn nhau khi đó các đối tượng vừa là người bán đồng thời cũng là người mua = > lập biên bản bù trừ công nợ để cấ...
Kế toán cách xử lý hợp đồng nhân công.

Kế toán cách xử lý hợp đồng nhân công.

Công ty mình ký 1 hợp đồng nhân công lắp đặt cho công ty A. Bên A yêu cầu bên mình xuất HĐ. Giá trị HĐ là 400 triệu. Bên mình thuê nhân công ngoài chỉ ký HĐ thuê khoán, chứ không xuất HĐ cho bên mình,...
Hạch toán tỷ giá theo TT200/2014/TT-BTC

Hạch toán tỷ giá theo TT200/2014/TT-BTC

Căn cứ pháp lý Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 về hướng dẫn chế độ kế độ kế toán doanh nghiệp Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 hướng dẫn và sửa đổi bổ sung một số quy định về Luật th...

Chuyển giao phần mềm kế toán

Mua phần mềm kế toán MISA tại Thanh Hóa

Mua phần mềm kế toán MISA tại Thanh Hóa

Doanh nghiệp muốn triển khai phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET 2015 tại Thanh Hóa đang băn khoăn vì vấn đề tư vấn mô hình doanh nghiệp, nghiệp vụ, đào tạo...
Đào tạo - chuyển giao và nâng cấp MISASME.NET 2012 lên MISASME.NET 2015 tại Thanh Hóa

Đào tạo - chuyển giao và nâng cấp MISASME.NET 2012 lên MISASME.NET 2015 tại Thanh Hóa

Trung tâm đào tạo kế toán ĐỨC PHẠM SOFT nhận Đào tạo, nâng cấp và chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015 cho các Doanh nghiệp đang sử dụng hoặc mua mới sản phẩm

Chứng chỉ kế toán viên

Chứng chỉ kế toán viên học ở đâu

Chứng chỉ kế toán viên học ở đâu

Đối tượng là công chức ngạch kế toán viên và tương đương, hưởng lương ngạch kế toán; công chức giữ ngạch kế toán viên trung cấp và tương đương, kế toán viên cao đẳng và tương đương chuẩn bị thi nâng n...
Đào tại chứng chỉ kế toán viên tại Lạng Sơn

Đào tại chứng chỉ kế toán viên tại Lạng Sơn

Đối tượng là công chức ngạch kế toán viên và tương đương, hưởng lương ngạch kế toán; công chức giữ ngạch kế toán viên trung cấp và tương đương, kế toán viên cao đẳng và tương đương chuẩn bị thi nâng n...
Chứng chỉ kế toán viên chính tại Sơn La

Chứng chỉ kế toán viên chính tại Sơn La

Công ty Công Nghệ Đức Phạm-đơn vị tổ chức khóa học bồi dưỡng, cấp chứng chỉ kế toán viên, kế toán viên chính
Bỗi dưỡng ngạch kế toán viên

Bỗi dưỡng ngạch kế toán viên

Công ty Công Nghệ Đức Phạm-đơn vị tổ chức khóa học bồi dưỡng, cấp chứng chỉ kế toán viên, kế toán viên chính
Đào tại chứng chỉ kế toán viên tại Sơn La

Đào tại chứng chỉ kế toán viên tại Sơn La

Đối tượng là công chức ngạch kế toán viên và tương đương, hưởng lương ngạch kế toán; công chức giữ ngạch kế toán viên trung cấp và tương đương, kế toán viên cao đẳng và tương đương chuẩn bị thi nâng n...

Chứng chỉ kế toán HCSN

Nội dung đào tạo chứng chỉ kế toán trưởng HCSN

Nội dung đào tạo chứng chỉ kế toán trưởng HCSN

Nội dung đào tạo chứng chỉ kế toán trưởng HCSN
Học chứng chỉ kế toán trưởng tại Yên Bái

Học chứng chỉ kế toán trưởng tại Yên Bái

Công ty Công nghệ ĐỨC PHẠM kết hợp với Học viện Tài chính thường xuyên mở khoá học “Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng HCSN” tại tỉnh Yên Bái
Học kế toán trưởng HCSN tại Yên Bái

Học kế toán trưởng HCSN tại Yên Bái

Công ty Công nghệ ĐỨC PHẠM kết hợp với Học viện Tài chính thường xuyên mở khoá học “Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng HCSN” tại tỉnh Yên Bái
Học chứng chỉ kế toán trưởng tại Vĩnh Phúc

Học chứng chỉ kế toán trưởng tại Vĩnh Phúc

Công ty Công nghệ ĐỨC PHẠM kết hợp với Học viện Tài chính thường xuyên mở khoá học “Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng HCSN” tại tỉnh Vĩnh Phúc
Học kế toán trưởng HCSN tại Vĩnh Phúc

Học kế toán trưởng HCSN tại Vĩnh Phúc

Công ty Công nghệ ĐỨC PHẠM kết hợp với Học viện Tài chính thường xuyên mở khoá học “Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng HCSN” tại tỉnh Vĩnh Phúc

Chứng chỉ kế toán DN

Đào tạo kế toán trưởng DN tại Yên Bái

Đào tạo kế toán trưởng DN tại Yên Bái

Công ty Công nghệ ĐỨC PHẠM kết hợp với Học viện tài chính thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng DN tại Yên Bái
Học chứng chỉ kế toán trưởng DN tại Yên Bái

Học chứng chỉ kế toán trưởng DN tại Yên Bái

Công ty Công nghệ ĐỨC PHẠM kết hợp với Học viện tài chính thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng DN tại TP Yên Bái
Đào tạo kế toán trưởng DN tại Vĩnh Phúc

Đào tạo kế toán trưởng DN tại Vĩnh Phúc

Công ty Công nghệ ĐỨC PHẠM kết hợp với Học viện tài chính thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng DN tại Vĩnh Phúc
Học chứng chỉ kế toán trưởng DN tại Vĩnh Phúc

Học chứng chỉ kế toán trưởng DN tại Vĩnh Phúc

Công ty Công nghệ ĐỨC PHẠM kết hợp với Học viện tài chính thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng DN tại Vĩnh Phúc
Đào tạo kế toán trưởng DN tại Tuyên Quang

Đào tạo kế toán trưởng DN tại Tuyên Quang

Công ty Công nghệ ĐỨC PHẠM kết hợp với Học viện tài chính thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng DN tại Tuyên Quang

Đào tạo kế toán HCSN

Học kế toán HCSN tại Cà Mau

Học kế toán HCSN tại Cà Mau

TRUNG TÂM KẾ TOÁN ĐỨC PHẠM SOFT mở lớp KẾ TOÁN HCSN ONLINE dành cho học viên tại Cà Mau muốn tham gia để thi tuyển kế toán, làm công việc thực tế của đơn vị...
Học kế toán HCSN tại Bình Thuận

Học kế toán HCSN tại Bình Thuận

TRUNG TÂM KẾ TOÁN ĐỨC PHẠM SOFT mở lớp KẾ TOÁN HCSN ONLINE dành cho học viên tại Bình Thuận muốn tham gia để thi tuyển kế toán, làm công việc thực tế của đơn vị...
Học kế toán HCSN tại Bình Phước

Học kế toán HCSN tại Bình Phước

TRUNG TÂM KẾ TOÁN ĐỨC PHẠM SOFT mở lớp KẾ TOÁN HCSN ONLINE dành cho học viên tại Bình Phước muốn tham gia để thi tuyển kế toán, phục vụ công việc của đơn vị...
Học kế toán HCSN tại Bình Dương

Học kế toán HCSN tại Bình Dương

TRUNG TÂM KẾ TOÁN ĐỨC PHẠM SOFT mở lớp KẾ TOÁN HCSN ONLINE dành cho học viên tại Bình Dương muốn tham gia để thi tuyển kế toán, phục vụ công việc của đơn vị...
Học kế toán HCSN tại Bình Định

Học kế toán HCSN tại Bình Định

TRUNG TÂM KẾ TOÁN ĐỨC PHẠM SOFT mở lớp KẾ TOÁN HCSN ONLINE dành cho học viên tại Bình Định muốn tham gia để thi tuyển kế toán, phục vụ công việc của đơn vị...

Đào tạo kế toán NS xã, phường

Khóa học Kế toán Tổng hợp dành cho kế toán NS xã, phường trên phần mềm MISA

Khóa học Kế toán Tổng hợp dành cho kế toán NS xã, phường trên phần mềm MISA

Khóa học Kế toán Tổng hợp dành kế toán NS xã, phường trên phần mềm MISA duy nhất tại TRUNG TÂM KẾ TOÁN ĐỨC PHẠM SOFT ở Thanh Hóa

Dịch vụ kế toán HCSN

Dịch vụ quyết toán báo cáo tài chính đơn vị HCSN

Dịch vụ quyết toán báo cáo tài chính đơn vị HCSN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐỨC PHẠM đã làm dịch vụ cho nhiều đơn vị HCSN trên cả nước thông qua hình thức: Thực tế tại đơn vị và qua mạng internet. Đặc biệt là qua mạng internet vì giảm được chi phí và th...
Dịch vụ hỗ trợ quyết toán phần mềm kế toán HCSN tại Hà Nội

Dịch vụ hỗ trợ quyết toán phần mềm kế toán HCSN tại Hà Nội

Đội ngũ cán bộ của Công ty đã đào tạo, chuyển giao phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa.NET 2009, 2012, 2014 cho rất nhiều khách hàng.
Dịch vụ bảo trì phần mềm kế toán HCSN tại Bạc Liêu

Dịch vụ bảo trì phần mềm kế toán HCSN tại Bạc Liêu

Các đơn vị HCSN đang dùng phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa.NET 2012, 2014 tại Bạc Liêu vướng mắc trong quá trình sử dụng, chưa biết kiểm tra báo cáo tài chính, in sổ sách. Sử dụng phần mềm chưa thành...
Dịch vụ bảo trì phần mềm kế toán HCSN tại Bắc Kạn

Dịch vụ bảo trì phần mềm kế toán HCSN tại Bắc Kạn

Các đơn vị HCSN đang dùng phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa.NET 2012, 2014 tại Bắc Kạn vướng mắc trong quá trình sử dụng, chưa biết kiểm tra báo cáo tài chính, in sổ sách. Sử dụng phần mềm chưa thành ...
Dịch vụ bảo trì phần mềm kế toán HCSN tại Bắc Giang

Dịch vụ bảo trì phần mềm kế toán HCSN tại Bắc Giang

Các đơn vị HCSN đang dùng phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa.NET 2012, 2014 tại Bắc Giang vướng mắc trong quá trình sử dụng, chưa biết kiểm tra báo cáo tài chính, in sổ sách. Sử dụng phần mềm chưa thàn...

Dịch vụ kế toán NS xã, phường

Dịch vụ bảo trì phần mềm kế toán NS xã, phường và kiểm tra báo cáo tài chính tại ĐỨC PHẠM SOFT

Dịch vụ bảo trì phần mềm kế toán NS xã, phường và kiểm tra báo cáo tài chính tại ĐỨC PHẠM SOFT

Các đơn vị xã, phường đang sử dụng phần mềm kế toán HCSN MISA Bamboo.NET 2012, 2015; KTXA vướng mắc trong quá trình sử dụng, chưa biết kiểm tra báo cáo tài chính, in sổ sách. Sử dụng phần mềm chưa tha...

Thành lập doanh nghiệp trọn gói

CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Chuyển nhượng cổ phần là việc làm thay đổi số cổ phần đang nắm giữ (cho, biếu tặng,thừa kế, mua bán...)
Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Thanh Hóa

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Thanh Hóa

Thủ tục nhanh, chi phí thấp, uy tín nhất Thanh Hóa.
Dịch vụ thành lập Công ty tại Thanh Hóa thủ tục nhanh gọn

Dịch vụ thành lập Công ty tại Thanh Hóa thủ tục nhanh gọn

Thủ tục nhanh, chi phí thấp, uy tín nhất Thanh Hóa.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Công ty ĐỨC PHẠM cung cấp dịch vụ thành lập Công ty đảm bảo nhanh chóng, chính xác bạn chỉ phải ký vào những giấy tờ liên quan và chờ đến ngày nhận kết quả Đăng ký Kinh doanh. Còn chần chờ gì nữa hãy ...
Hồ sơ thành lập công ty tại khu kinh tế Nghi Sơn

Hồ sơ thành lập công ty tại khu kinh tế Nghi Sơn

Bạn đang thắc mắc về thủ tục mở chi nhánh tại tỉnh Thanh Hóa cần những thủ tục hồ sơ gì, bạn muốn mở rộng địa bàn kinh doanh của mình